Schepen (16)

COBI World War II: U-boot VIIB U-48 (4805)

€44,99

COBI World War II: Battleship Bismarck (4819) PRE-ORDER-AUG/SEP21

€139,95

COBI World War II: Battleship Yamato (4814)

€139,95

COBI World War II: Destroyer ORP Blyskawica (4807)

€44,95

COBI World War II: Aircraft Carrier Graf Zeppelin (4826) PRE-ORDER

€184,95

COBI World War II: Prinz Eugen Heavy Cruiser (4823)

€119,99

COBI Small Army World War II: Motor Torpedoboot PT-109 (2377)

€29,95

COBI World War II: LCVP Higgins Boot (4813)

€41,95

COBI World War II: Gato Class Submarine - USS Wahoo SS-238 (4806)

€39,95

COBI World War II: Battleship Bismarck (4810)

€109,95

COBI World War II: Patrol Torpedo Boat PT-109 (4825) PRE-ORDER-SEP21

€199,99

COBI World War II: U-Boot U-47 Typ VIIB onderzeeboot (4828) PRE-ORDER-SEP21

€36,99

COBI Vietnam War: Patrol Boat, River MK II (2238)

€34,95

COBI Small Army: Water Patrol set (2163)

€12,99

COBI Small Army World War II: Patrol Torpedoboot PT-305 (2376)

€29,95
TERUG NAAR BOVEN